Parafia pw Św. 
Jana Chrzciciela 
w Pawłowie

„Bóg dał nam życie wieczne,
 a to życie jest w Jego Synu"

1J 5,11 ,1 List św. Jana

OGŁOSZENIA 03.12.2023r.​ I Niedziela Adwentu

1.Przeżywamy I Niedzielę Adwentu.        

2.   W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek św. Barbary, dz., m., wsp. dow. – (patronki górników – zapraszam na Mszę św. na godz. 6.00 naszych górników), w środę św. Mikołaja, bp., wsp. dow, w czwartek Św. Ambrożego, bp., dK., wsp. obow., w piątek Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, urocz. Tego dnia Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. Na każdej Mszy św. możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka, w sobotę św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin, wsp. dow. – (objawiła się Matka Najświętsza z Gaudalupe w Meksyku). O godz. 19.00 Eucharystia w intencjach zbiorowych za przyczyną MB Pani Pawłowskiej. Dzisiaj zmiana Tajemnic Różańcowych Rodziców. Zapraszam.             

3.W I Niedzielę Adwentu na Mszy św. o godz. 9.00 poświęcone zostaną opłatki – (ofiary na dozłocenie ołtarza Matki Bożej Pani Pawłowskiej) oraz świece Caritas. Będę prosił o pomoc naszą Radę Duszpasterską, Wspólnoty, Sołtysów i chętnych do pomocy. Można nabyć kalendarze Maryjne w zakrystii. Gościmy w naszym domu parafialnym na swoich rekolekcjach młodzież Oazową Ruchu Światło-Życie z Chełma z ks. Szymonem Majewskim.                 

4.Od 04 grudnia tradycyjnie o godz. 6.00 Roraty ku czci Najświętszej Maryj Panny zapraszam tradycyjnie wszystkich do uczestnictwa, a dzieci i młodzież po Mszy św. na wspólne śniadanie.               

5.     W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 uroczyste przyjęcie nowych kandydatów do grona ministrantów: krótkie spotkanie formacyjne dla dzieci klas III. Tego dnia puszka na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.          
       
6.   W imieniu Komitetu Społecznego dla Pawłowa zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie idei ratowania zabytków na Cmentarzu Parafialnym w Pawłowie. W ramach podjętej inicjatywy „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” dnia 10 grudnia 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie odbędzie się świąteczna loteria fantowa. Zbiórka trwa do 03 grudnia 2023r. Zapraszam.              

7.Dziękuję za prace przy kościele i domu parafialnym: Jan Staszczak z Pawłowa i Longin Czuluk z Krasnego przy starej plebani, Radosław Rybczyński z Pawłowa przy nowszej plebani – wszyscy bez interesownie; w domu parafialnym przy posłudze rekolekcyjnej młodzieży - (bez im). Dekorację adwentową w świątyni, kaplicach w Krasnem i w domu parafialnym Alicja Rossa z Krasne. Dziękuję.              

8.    Tradycyjnie będziemy dekorować naszą świątynię na zbliżające się święta. Chętne osoby, które zachcą ofiarować drzewka świąteczne proszę o deklarację do 10 grudnia.          

9.   Ofiary na kościół: Panie z I sobót miesiąca 350 zł, Zofia Naróg z Krasne Klin 100 zł, bez im. za 300 zł, 150 zł i dwie po 100 zł; na śmieci na cmentarzu: Elżbieta Foryt z Zyngierówki 50 zł, Mateusz Dymel z Józefina 50 zł, bez im. za 100 zł i 50 zł; na dozłocenie ołtarza MB Pani Pawłowskiej 1100 zł bez im., na kwiaty 100 zł bez im. Bóg zapłać.         

10. Do nabycia prasa katolicka.        

11.  Dziękuję za posprzątanie świątyni mieszkańcom z Józefina oraz ofiarę na kwiaty 80 zł. W przyszłą sobotę zapraszam do sprzątania kolejne rodziny z Józefina na godz. 8.00.   

12. Intencje i ogłoszenia są napisane i wywieszone na tablicach ogłoszeń przed świątynią i w internecie.